Serbia: 700 pasa plus / Obavestenje GU i `drustvu Prijatelj`- poslato i putem poste i sada putem elektronske poste : 27.11.2010.

Gradu Subotica

Gradskoj upravi, Subotica

Drustvu Prijatelj-EPAR , u obliku u kojem postoji od 28.10.2010.

27.12.2010.

hitno

Obavestenje   :

Ovim  obavestavamo  Gradsku upravu Subotica i Drustvo prijatelj-EPAR  , o uslovima koje su duzni   da  ispostuju  grad  Subotica i  organizacija Prijatelj-EPAR u  sacinjavanju  dogovora s gradom Subotica  u vezi zbrinjavanja napustenih pasa  nepoznatih vlasnika  :

U slucaju nepostovanja  dole navedenih uslova  obavestavamo vas  da ce vlasnik objekta  prihvatilista u Titogradskoj ,53 ,  Slavica Mazak Beslic  i organizacija EPAR-OIPA SRBIJA  , preduzeti sledece mere :

1.  raskinuti ugovor sa  sadasnjom organizacijom Prijatelj-EPAR  , kojim daje svoj  objekat prihvatiliste na besplatno koriscenje pod odredjenim uslovima ,

2. podneti tuzbu Osnovnom sudu u Subotici  protiv  odredjenih ,poznatih  odgovornih lica  koja su autori nezakonitih opstinskih odluka  2003. i 2008. po kojima su postupali  i finansirali  nezakonito  ubijanje pasa i macaka najmanje  1x nedeljno , i najmanje 1x mesecno ,nezakonit tretman napusternih  pasa i macaka do juna 2010. i  nakon tog vremena ,koja su  odgovorna   zbog  masovnog ubijanja pasa i macaka u prihvatilistu Ganjo sor,  te  zbog transfera novca  firmi JKP`Cistoca i zelenilo` Subotica  za obavljanje  nezakonitog tretmana pa cak i u periodu kada ta firma nije obavljala poslove za koje  su je placali novcem iz gradskog budzeta .

3. Ostati  pri krivicnoj prijavi falsifikata u vezi  nezakonitog preuzimanja organizacije Prijatelj-EPAR od strane svih lica koji  : nisu  clanovi ove organizacije , a uzeli  su na bilo koji nacin ucesce u falsifikovanju pecata organizacije i   falsifikovanju cinjenica o aktivnostima  organizacije,   radi postizanja odredjenog cilja koji  ce  rasvetliti istrazni postupak.

Ostati pri krivicnoj prijavi za zapocinjanje izbacivanja ,koje je spreceno od strane policije , preko 700 pasa iz  azila na ulicu od strane organizacije Prijatelj-EPAR .

Obavezni uslovi koje je grad Subotica  ima ispuniti  ,  zato sto je  njegova  zakonska obaveza   ZBRINJAVANJE svih napustenih pasa i macaka nepoznatih vlasnika u Subotici, bez ubijanja- jer je ubijanje  zabranjeno ( Zakljucak Ustavnog suda  IU 27/2007) , a drustvo Prijatelj-EPAR ,  u novom sastavu , ih   mora  prihvatiti   u skladu sa svojim Statutarnim i Ugovornim obavezama  , su sledeci :

1. S obzirom da Grad daje   javnom komunalnom preduzecu `Cistoca i zelenilo`  za poslove hvatanja i zbrinjavanja  200-400  zivotinja godisnje  = 450 000 dinara ,  dnevno ,tj.  75 -37,5 dinara  dnevno  po psu/macki  za zivotinje smestene u prihvatilistu za privremeni smestaj Ganjo sor134,   istu  aktuelnu kolicinu novca  po psu davace  ubuduce  i za  istovrsno zbrinjavanje istih takvih zivotinja nepoznatih vlasnika  u prihvatilistu Titogradska,53; tj odredice istu sumu po psu/macki   za zbrinjavanje napustenih pasa i macaka nepoznatih vlasnika , bez obzira gde  ove su zivotinje zbrinute  .

2. Vozni park koji je  kupljen  novcem poreskih obveznika, a  namenjen  je realizaciji  zbrinjavanja  pasa i macaka   nepoznatih vlasnika ,  tj namenjen  je  zbrinjavanju  napustenih pasa i macaka u Subotici , kako onima koji su  u prihvatilistu  za privremeni smestaj  Ganjo sor 134, Subotica,   tako  i psima i mackama u prihvatilistu za zbrinjavanje  takvih zivotinja Prijatelj -Titogradska 53, Subotica,  i na svakoj drugoj adresi  gde se nalaze  psi i macke nepoznatih vlasnika  , koristice  proporcionalno  broju zivotinja  koje zbrinjavaju   , tj.   broj vozila  koje ce od raspolazucih  vozila koristiti ova dva pravna lica :  JKP `Cistoca i zelenilo` i  Prijatelj -EPAR  koji obavljaju  zbrinjavanje pasa i macaka  nepoznatih vlasnika   bice proporcionalan  broju zivotinja  koje ova pravna lica zbrinjavaju.

3. Novcane nadoknade  zaposlenih u  zoohigijenskoj sluzbi JKP`Cistoca i zelenilo`  koji  zbrinjavaju  odredjeni broj zivotinja u prihvatilistu Ganjo sor 134  i volonterske nadoknade  ljudi koji  zbrinjavaju  odredjeni broj zivotinja u prihvatilistu Titogradska 53  , moraju biti medjusobno identicne ,  a takodje broj  ljudi koji   u oba slucaja obavljaju poslove zbrinjavanja  mora biti proporcionalan broju zivotinja  i  biti u zavisnosti od broja zivotinja  u oba slucaja , tako da na 50 zivotinja  dolazi 1  covek koji ih  svakodnevno zbrinjava u skladu sa zakonom.

4. Odmah  preduzeti  administrativne mere za ponistavanje  nezakonitih  delova Opstinske Odluke Subotice ,Sl list grada  Subotice br. 6/10  i prekinuti  nezakonito lisavanje  zivota pasa i macaka u   prihvatilistu za  privremeni smestaj Ganjo sor 134, te zbrinuti  prekobrojne zivotinje   iz ovog  prihvatilista za privremeni smestaj u prihvatiliste za zbrinjavanje  , pri cemu novac i sve prinadleznosti  moraju pratiti  zivotinje  , jer je namenjen  zbrinjavanju napustenih pasa i macaka nepoznatih vlasnika .

5. Da Grad odmah postupi po clanu 54. Zakona o dobrobiti ,  koji vazi od 10.6.2009.  tj. da  sacini Program kontrole  i smanjenja brojnosti populacije pasa i macaka – u skadu s  vazecom zakonskom regulativom koja zabranjuje   ubijanje i iskljucuje  nacin koji sada koristi grad :  smanjenje brojnosti  populacije ubijanjem ,  nego  je potrebno  da  Program  da bi bio zakonit  i da bi omogucio zakonito postupanje  s obzirom na piramidu reprodukcije , nalaze  obavezno mikrocipovanje i sterilizaciju  svih vlasnickih pasa i macaka  -cime se piramida reprodukcije stavlja pod kontrolu i dotok novih jedinki neobelezenih pasa i macaka nepoznatih vlasnika  definitivno stopira  ,  i  obavezno stavljanje pod  inspekcijski tromesecni nadzor onih vlasnika koji odbiju sterilizaciju svojih kucnih ljubimaca , na ovakav izbor vlasnici imaju pravo, ali to pravo povlaci obavezu prema drugim gradjanima-  inspekcijsku kontrolu odgovornog vlasnistva i sankcionisanje neodgovornog .

6. Da  odmah bude obavljeno mikrocipovanje svih jos necipovanih pasa  nepoznatih vlasnika  u  prihvatilistu  za zbrinjavanje napustenih pasa nepoznatih vlasnika Prijatelj ,Titogradska 53 , i da odmah bude obavljena  antirabicna vakcinacija  i booster vakcinacija svih  pasa  u ovom prihvatilistu kod kojih je to indikovano  ,   da se obavi  u skladu sa Zakonom o veterinarstvu , u interesu  opste  bezbednosti gradjana i zivotinja .

7. Da hitno bude  doneta odluka o izgradnji  i da u budzetu za 2011.godinu  budu izdvojena sredstva za izgradnju  prihvatilista za zbrinjavanje napustenih macaka nepoznatih vlasnika,jer  macke i psi NE mogu biti u istom objektu.

Pocetak realizacije  ovog  dogovora – odmah.

Cilj –  da se zastite gradjani i zivotinje  u skladu sa zakonom

Sredstva – obezbediti  u budzetu grada i prerasporediti postojece resurse – u interesu gradjana i zivotinja

Svi drugi  zakljucci  i davanje i prihvatanje drugacijih  dogovora , nepovoljnih za zivotinje , a time i  opasnih  i za gradjane  – njihovu bezbednost i ljudska prava  , bili bi nezakoniti  i   neustavni i aktivirali  bi  gore navedene  poteze  vlasnika objekta prihvatiliste u Titogradskoj 53,  i organizacije EPAR-OIPA SRBIJA   o cemu ce odmah  biti obavestena javnost Srbije i sire ,kao i  nadlezni organi u Republici Srbiji.

Narocito  bi bili stetni  i nezakoniti `izmestanje`  pasa  iz legalnog prihvatilista za zbrinjavanje  u  prihvatiliste za privremeni smestaj  zivotinja u kojem  se  prema raspolozivim dokazima vrsilo  i vrsi  se masovno ubijanje ,   kao  nezakonita  `komunalna` delatnost , a u kojem je u malom neuslovnom prostoru natrpano  preko 300 pasa i macaka – dakle izmestanje iz legalnog objekta za zbrinjavanje u kojem  se psi zakonito tretiraju u  prebukiran objekat za privremeni smestaj u kojem se nezakonito tretiraju i u kojem nema mesta – a napravili bi mesta  jedino ubijanjem , kako za nove , na ulici uhvacene  jedinke, tako i za ove za koje  su predstavnici gradske uprave neodgovorno  izjavljivali  javnosti  da ce im  pomoci `izmestanjem`  i `zakonitim ` postupanjem , sto je  neodrzivo,s obzirom na  realni status i zakonski okvir.

S postovanjem

EPAR-OIPA SRBIJA  /Alijansa za zastitu prirode,prava zivotinja i prava ljudi

24000 Subotica, Matka Vukovica,9

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: