Serbia: Dopis psi

Dopis psi 28.12

 

Rep vet inspekcija Jagodina

28.12.2010.

 

Postovani

 

 

Zahvaljujemo  se na dopisu koji ste nam dostavili.

 

 Isticemo  da  je  sumnju na trovanje  moguce potvrditi  ili iskljuciti :  iskljucivo TOKSIKOLOSKOM   ANALIZOM ,   a ne ni jednom od analiza koje ste  u svom dopisu naveli.

Pozitivni ili negativni nalazi  analiza koje ste  naveli ne mogu  ni potvrditi ni iskljuciti  osnovanu prisutnu  diferencijalno dijagnosticku sumnju na trovanje .

 

Ukoliko ne obavite TOKSIKOLOSKU analizu   vi   ustvari  uopste   necete imati  dokaz  o uzroku smrti  , nego samo  pretpostavku , sto nije validan nalaz, jer vi , u interesu gradjana i zivotinja morate  pribaviti  dokaz uzroka  masovnog umiranja  zivotinja ,  bez obzira da li je objekat registrovan ili ne , sto znaci da vi  morate imati definitivnu dijagnozu  , a ne   smete ostati  na  nivou diferencijalne dijagnoze  uzroka smrti veceg broja zivotinja .

 

Molimo vas da pribavite DOKAZ  koji potvrdjuje  dijagnozu  uzroka smrti  8 pasa  u  grupi od 58  i da nam  ga dostavite na  adresu u potpisu , bilo putem poste, bilo elektronski  .

Trazicemo ga, ako smatrate da je to potrebno ,  i  Zahtevom u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog znacaja.

Hvala .

 

S postovanjem

 

 

EPAR-OIPA SRBIJA/Alijansa za zastitu prirode,prava zivotinja i prava ljudi
24000 Subotica,Matka Vukovica,9

epar@nadlanu.com

epar@yunord.net

 ————————————

 
Република СрбијаМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривредеУправа за ветерину

Поморавски Управни округ

Број:323-5369/2010-05

28.12.2010. године

Јагодина

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

-Управа за ветерину-

Помоћнику Директора Горану Милошеву

Начелнику РВИ Сањи Челебићанин

Шефу Зорану Маринковићу

Нови Београд

У вези захтева EPAR-OIPA Србија, алијанса за заштиту природе, права животиња и права људи Суботица, достављеног из Управе за ветерину ветеринарској инспекцији Поморавског округа извештавате се:

По усменој пријави ПУ Јагодина од 25.12.2010. год. а у вези угинућа већег броја паса код Васић Јелене ветеринарска инспекција је :

1.                  Дана 25.12.2010. год. извршена је контрола на простору – објекту где власница Васић Јелена држи и чува псе. Контрола извршена у присуству ветеринара ВС „Јагодина“ Милошевић Томислава, радника ПУ Јагодина и Васић Јелене. Затечено је 50 комада паса и 8 лешева паса, неки пси као и неки лешеви паса нису били вакцинисани против беснила нити су били обележени. Васић Јелена нема регистровано прихватилиште за псе у Управи за ветерину МПШВ. Присутни ветеринар ВС „Јагодина“ дао је свој налаз под бројем 165 од 27.12.2010. год. (везано за контролау од 25.12.2010. год.), у коме наводи да приликом прегледа угинулих паса није посумњано нити се ради о заразној болести.

2.                  Дана 26.12.2010. год. а у вези утврђивања разлога угинућа паса при сумњи на тровање извршена је поново контрола на простору – објекту где се налазе пси. Контроли су били присутни ветеринари ВС „Јагодина“ Марија Кнежевић, Станковић Дарко и патолог из ВСИ „Јагодина“ Ђорђевић Игор. Ветеринари ВС „Јагодина“, дали су налаз под бројем 166 од 27.12.2010. год. (везано за контролу од 26.12.2010. год.), у коме су установили да приликом клиничког прегледа 50 живих паса да су исти у доброј кондицији и да нису установили сумњу на заразну болест. Код прегледа угинулих паса којих је било 8 нису установили сумњу на заразну болест, веће поставили сумњу на тровање. Извршена је обдукција 1 леша од стране ВСИ „Јагодина“. У току је микробиолошки преглед паренхиматозних органа (јетра, слезина и бубрези). Мишљење о разлогу угинућа ВСИ „Јагодина“ ће дати на основу извршене обдукције, патоанатомског налаза, а по завршетку микробиолошког прегледа.

3.                  Изјавом број 7194 од 28.12.2010. год. датој од стране шефа Зоохигијенске службе ЈП „Стандард“ Јагодина наводи се да није било никакве интервенције и активности на тровању паса луталица на територији града Јагодине у протеклом периоду и да им такве активности нису познате

4.                  Ветеринарска инспекција ће предузети све мере у складу са Законом

Напомена: по добијању мишљења од ВСИ „јагодина“ у вези угинућа паса о истом ћемо Вас обавестити.

С поштовањем,

  Шеф одсека ветеринарске
  инспекције Поморавског округа
   
                                  Милена Савић

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: