Serbia: Zahtev,29.1.2011.., JKP Medijana, Nis, GDE su psi, Gde su novci

 

E P A R sa memorandumom 

 

JKP`Medijana`,Nis

29.1.2011.

Predmet :Zahtev  u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog znacaja

S obzirom da je ubijanje napustenih pasa i macaka u Srbiji zakonom zabranjeno od 2.11.2005. godine ( Zakljucak Ustavnog suda IU-27/2007, dostavite

1. Broj  uhvacenih pasa i macaka  izrazen po godinama od : 2006. godine do  dana ekspedovanja ove informacije i  GDE  se sada nalaze  ti psi  ,kao i  ukupno brojno stanje  uhvacenih pasa na dan ekspedovanja ove informacije .

2.Ukupnu sumu novca  datu JKP`Medijani`  za hvatanje zbrinjavanje  pasa iz tacke 1.ovog Zahteva  navedenu  po godinama od 2006. godine do dana ekspedovanja ove informacije .

3, Kopiju Analitike odobrenih sredstava za 2009. i 2010. i  dokumentata  – racina i dokumanata o transferu novca kojima se dokazuje namensko trosenje u skladu s  kopijom Analitike  odobrenih sredstava  za   usluge  hvatanje i zbrinjavanje napustenih pasa i macaka u 2009. i 2010. do dana ekspedovanja ove informacije. 

4. Ciji JMBG  je upisan u Centralni registar pasa Srbije za  pse uhvacene  od strane JKP`Medijana ` Nis  u Nisu ,a  ciji za pse uhvacene u drugim gradovima  u kojima je  JKP`Medijana hvatala pse  2009. i 2010. godine ,tj ko se u Centralnom registru pasa vodi kao njihov  `vlasnik`  . 

 

 

EPAR-OIPA SRBIJA/Alijansa za zastitu prirode,prava zivotinja i prava ljudi
24000 Subotica,Matka Vukovica,9

Zastupnik: Prim.mr.sci.dr.med.Slavica Mazak Beslic

Budi vegan-spasi Planetu